Zaległe wpłaty za prąd i wodę.

Szanowni Działkowcy!

Przypominamy o obowiązku zapłaty należności za energię elektryczną (zagrożenie odłączeniem energii)
i wodę, których termin zapłaty minął w dniu 31 marca 2021 r. oraz przypominamy o opłacie ogrodowej,
której termin upływa 30 czerwca 2021 r.
Numery rachunków do wpłat oraz kwoty do zapłaty zostały dostarczone do Państwa w lutym/marcu.