Wykaszanie alejek ogrodowych

Przypominamy o obowiązku wykaszania alejek ogrodowych na połowie ich szerokości,
gdy do nich przylegają działki po obu stronach i na całej szerokości,
gdy do nich przylegają działki z jednej strony. 

Wspólnie dbajmy o nasze ogrody!