ROD Pionier w Choszcznie

tel.: 501 937 096

e-mail: choszczno.pionier@gmail.com

INFORMACJA FINANSOWA

INFORMACJA FINANSOWA

Rodzinnego  Ogrodu Działkowego „ PIONIER’’ w Choszcznie

 za  okres od 01.01.2016  do  31.12.2016 rok

 

Zgodnie z art.33 ust.2-4 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

 Finanse Ogrodu na 31.12.2016 rok przedstawiają się następująco;

  

Wartość środków trwałych  netto  wynosi                    -   84.939,14  zł

Materiały w magazynie                                              -     1.270,21 zł

Stan gotówki w kasie   wynosi                                    -       296,25 zł

Stan konta bankowego  wynosi                                   -    6.973,75  zł

  

PRZYCHODY  I   ROZCHODY   OGRODU

 

I . Przychody  Funduszu Rozwoju Ogrodu

         Bilans Otwarcia                                                                               10.706,55

 1. Opłata inwestycyjna nowych członków ogrodu ( 9 osób)                         2.070,00
 2. Wynajem Domu Działkowca                                                                 1.523,00
 3. Przeks. z Fund. Oświatowego na inwestycje                                           4.500,00
 4. Opłata na inwestycje – dach Domu Działkowca                                      6.746,40

                                                                                        Razem          25.545,95 zł

 

     Rozchody  Funduszu  Rozwoju Ogrodu

     Rozchodu na tym Funduszu  nie było

 

II. Przychód Funduszu  Oświatowego

      Bilans Otwarcia                                                                                   4.080,45 

 1. Jest to fundusz na który wpływa wpisowe od nowych członków

      ogrodu i pozostaje do dyspozycji ogrodu w 20%                                     

       12 działkowców x 40,00 zł                                                                      480,00

                                                                                 Razem                      4.560,45 zł

 

    Rozchód Funduszu Oświatowego

    Z tego Funduszu przeksięgowano  na Inwestycje Dachu   kwotę           4.500,00

   

III. Przychody  Działalności  Statutowej

 

 1. Składka członkowska bieżąca /po 6 zł/                                             1.728,00
 2. Składka zaległa                                                                                   72,00
 3. Opłata ogrodowa bieżąca                                                               36.853,16
 4. Opłata ogrodowa  zaległa                                                                 2.106,17
 5. Wpływy z kapitalizacji odsetek                                                            104,07
 6. Odsetki od działkowiczów za nieterminowe wpłaty                                350,3

                                                                       Razem                        41.213,79 zł

 

III.  Rozchody główne –Koszty utrzymania i Funkcjonowania Ogrodu to

 

Koszty Działalności Statutowej

     

1. Koszty posiedzeń Zarządu i zebrań Statutowych - Walne                 669,96

2.  Koszty działalności Socjalnej  -Dzień Działkowca                                                          377,41

3. Nagrody i świadczenia wypłacane za prace  na rzecz ogrodu           6.565,00

                                                                          Razem                           7.612,37 zł

               Koszty Administracyjne

 

 1. Usługi bankowe                                                                             220,00
 2. Usługi pocztowe                                                                         2.197,70
 3. Ubezpieczenie ogrodu                                                                    203,86
 4. Zakup artykułów biurowych oraz druki                                            342,36
 5. Wykonanie pieczątek                                                                       46,00
 6. Olej ,paliwo ,żyłka  - koszenie trawy                                               499,29
 7. Delegacje służbowe                                                                       917,22

    8 .Umowy – Prezes  Księgowa  Opiekun świetlicy ,Kosiarz trawy       13.200,00

 1. Składki ZUS  od umów  zlecenie                                                  1.408,68
 2. Artykuły przemysłowe – kłódki , wkładki do zamka                         142,08
 3. Amortyzacja środków trwałych                                                   1.417,11
 4. Remont Drogi Dojazdowej  Ogrodu                                             1.230,00
 5. Usługa naprawy kosiarki.                                                                46,00
 6. Koszty Domy Działkowca                                                            2.021,13
 7. Usługa biurowa- Elektroniczne przekazanie PIT do Urz. Skarbowego  100,00
 8. Zużycie Energii  na potrzeby funkcjonowania Ogrodu                        265,65

                                                                                 Razem               24.257,08 zł

 

    Ogółem Przychód  Ogrodu  wynosi                                        41.213,79  zł

    Ogółem Koszt utrzymania Ogrodu wynosi                             31.869,45  zł

    Bilans Ogrodu zamyka się różnicą dodatnią -   Zysk  wynosi   9,344,34   

 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem