ROD Pionier w Choszcznie

tel.: 501 937 096

e-mail: rodpionier@wp.pl

Informacja finansowa za 2017r

INFORMACJA  FINANSOWA

Rodzinnego  Ogrodu Działkowego „ PIONIER’’  w Choszcznie

za  okres od 01.01.2017  do  31.12.2017 rok

 

Zgodnie z art.33 ust.2-4 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

 

Finanse Ogrodu na 31.12.2017  rok przedstawiają się następująco;

Wartość środków trwałych  netto  wynosi                     -121.825,37  zł

Materiały w magazynie                                               -    1.253,97 zł

Stan gotówki w kasie   wynosi                                     -       343,21 zł

Stan konta bankowego  wynosi                                    -   8.626,65  zł

 

 

PRZYCHODY  I   ROZCHODY   OGRODU

I .   Przychody  Funduszu Rozwoju Ogrodu              

Bilans Otwarcia   25.545,95 zł

 1. Opłata inwestycyjna nowych członków ogrodu   - 5.408,00
 2. Wynajem Domu Działkowca                             - 3.866,77
 3. Przeksięgowanie z Fund.  Statutowego              - 12.000,00
 4. Opłata na inwestycje                                       - 10.230,60

                                               Razem                      - 57.051,32 zł

 

        Rozchody  Funduszu  Rozwoju Ogrodu  

 1. Rozlicz. Remontu dachu Domu Działkowca        - 32.820,00
 2. Remont Studni                                               - 13.303,00
 3. Wykonanie nowych drzwi Domu Działkowca      - 2.000,00
 4. Zwrot kaucji z wynajmu Domu Działkowca        - 1.291,77

                                           Razem rozchód           - 49.414,77 zł                                                                         

II.  Przychód Funduszu  Oświatowego  

                                   Bilans Otwarcia 60,45 zł                                       

 1. Jest to fundusz na który wpływa wpisowe od nowych członków ogrodu i pozostaje do dyspozycji ogrodu w 20%  28 działkowców x 40,00 zł - 1.120,00 

                                             Razem                        1.180,45 zł

 

   Rozchód Funduszu Oświatowego  

 1. Rozchodu nie było 

III.  Przychody  Działalności  Statutowej

 

 1. Składka członkowska bieżąca /po 6 zł/                    - 1.728,00
 2. Składka zaległa                                                     - 48,00
 3. Opłata ogrodowa bieżąca /0,36 zł za m2 działki/       - 37.311,37                                                                  
 4. Opłata ogrodowa  zaległa                                       - 1.593,73
 5. Odsetki od działkowiczów za nieterminowe wpłaty    - 210,30            

                                                      Razem                     - 40.891,40  zł

 

IV  Rozchody główne –Koszty utrzymania i Funkcjonowania Ogrodu 

Koszty Działalności Statutowej      

Koty posiedzeń Zarządu i zebrań Statutowych - Walne            - 658,92

Koszty działalności Socjalnej                                         - 401,19

Nagrody i świadczenia wypłacane za prace  na rzecz ogrodu   - 9.400,00

                                                    Razem                             - 10.460,11 zł

V. Koszty Administracyjne 

 1. Usługi bankowe                                              - 74,00
 2. Usługi pocztowe                                              - 119,80
 3. Usługi telefoniczne                                          - 100,00
 4. Usługa biurowa- Elektroniczne przekazanie PIT do Urz. Skarbowego  - 170,00
 5. Wykonanie strony internetowej                         - 200,00
 6. Naprawa komputera –laptop                             - 147,00                                                                                                 
 7. Polisy Ubezpieczeniowe ogrodu                          - 212,41                                                                                                                          
 8. Zakup artykułów biurowych oraz druki                - 1.281,50                                                                                   
 9. Wykonanie pieczątek , udzielenie pełnomocnictwa - 110,14                                                                                     
 10. Olej ,paliwo ,żyłka  - koszenie trawy                   - 444,67                                                                              
 11. Delegacje służbowe                                           - 886,18                                                                                                                                                                         
 12. Amortyzacja  środków trwałych                          - 561,79
 13. Koszt awarii energii elektrycznej                         - 647,42
 14.   wykonanie drzwi do WC I magazynu                 - 3,500,00
 15. Materiały i art. techniczne –konserwacja infrastruktury Ogrodu - 1.020,32
 16. Tablice ogłoszeniowe                                         - 1.529,00
 17. Reklama Ogrodu w telewizji kablowej                  - 220,00
 18. Wynagrodzenia                                                 - 15.600,00
 19. Składki na ubezpieczenia społeczne                    - 1.733,76
 20.   Zużycie Energii  na potrzeby funkcjonowania Ogrodu  409,20

                                                   Razem                     - 28.967,19 zł 

 

  Przychody  ogrodu  z działalności statutowej  wynoszą                          40.891,40 zł

  Koszty ogrodu z działalności statutowej i administracyjnej wynoszą        39.427,30 zł

 Bilans Ogrodu zamyka się różnicą dodatnią -   Zysk wynosi                   1.464,10  

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem