ROD Pionier w Choszcznie

                                                       

 

Granty

Zakończenie projektu zdjęcia

Gabloty 2 Rod Pionier

Kamerka nr 5 przy wiacie śmietnikowej od strony Koplina

Karmnik nr 1 dla owadów ROD Pionier

Łąka kwietna - stan po 2 m-cach

Łąka kwietna-teren przed utworzeniem łąki

Plan zagospodarowania ROD-mapa

Rębak spalinowy Rod Pionier widok z boku

Rębak spalinowy ROD Pionier

Żywopłot z laurowiśni ROD Pionier kilka dni po posadzeniu

Żywopłot z laurowiśni ROD Pionier

Krótki opis projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów”

      

Krótki opis projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów”

W ramach konkursu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi Priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Celem projektu są działania przyczyniające się do zwiększenia bioróżnorodności, tworzenia i odnowienia zieleni oraz łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu. Wsparciem objęte zostały działania poprawiające jakość życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska oraz zwiększające wartość usług ekosystemowych.

Projekt realizowany będzie na terenach wspólnych Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Pionier” w Choszcznie w 2023 r.

Planowane działania:

 1. opracowanie planu zagospodarowania ROD

 2. wykonanie i zamontowanie 8 szt. gablot z tablicami informacyjno-edukacyjnymi na terenie ROD

 3. stworzenie warunków do utrzymania zieleni, poprzez zakup urządzenia do rozdrabniania gałęzi (rębak)

 4. tworzenie zieleni poprzez wykonanie nasadzeń roślin żywopłotowych wokół Domu Działkowca

 5. montaż instalacji służących zachowaniu i rozwojowi dzikich owadów, w tym zapylających oraz ptaków – hotel dla owadów i karmnik dla ptaków przy Domu Działkowca

 6. modernizacja monitoringu terenu ogólnego ROD

Planowane efekty: 

Projekt odpowiada na potrzebę łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez edukację lokalnej społeczności i kształtowanie proekologicznych postaw na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, w najbliższym otoczeniu.

Wartość projektu: 100 000 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 100 000 zł

Prezes Zarządu ROD

Leopold Ochalik


Grant w pytaniach i odpowiedziach

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Typ projektów 2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, Tytuł projektu: Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych

     

 

Grant w pytaniach i odpowiedziach

 1. Czy pieniądze z grantu mogą zostać przeznaczone na przedsięwzięcia realizowane na indywidualnych działkach?

NIE, pieniądze z grantu mogą być przeznaczone jedynie na inwestycje służące dobru wspólnemu działkowców, czyli wyłącznie na terenach wspólnych – teren Domu Działkowca, alejki ogrodowe.

 1. Czy działkowcy mogą zgłaszać Zarządowi swoje pomysły na inwestycje, które można by sfinansować
  z otrzymanego grantu?

NIE, grant został przyznany wyłącznie na inwestycje zawarte w napisanym przez nasz zespół wniosku, który musiał spełniać ścisłe kryteria określone w Regulaminie. Jak wynika z oceny dokonanej przez ARiMR, nasz projekt
w znacznym stopniu przyczyni się do realizacji celów operacyjnych takich, jak przeciwdziałanie spadkowi różnorodności ekologicznej, czy też zwiększenie wartości usług ekosystemowych.

 1. Czy można było wnioskować o 100 000 zł na np. budowę studni?

NIE. Pieniądze z grantu można przeznaczyć jedynie na inwestycje, które znalazły się w “Wykazie inwestycji możliwych do finansowania z grantów udzielanych w ramach projektu”. Budowa studni nie znalazła się w tym wykazie, a jedynie była teoretyczna możliwość remontu sieci wodociągowej, na który można było przeznaczyć maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych projektu (tj. ok. 25 000 zł) i posiadać wszystkie wymagane pozwolenia, w tym pozwolenie na budowę, czego na dzień składania wniosku nie mieliśmy. Co najmniej 50% funduszy należało przeznaczyć na działania proekologiczne, wyszczególnione w podstawowym zakresie możliwych rodzajów inwestycji.

 1. Na jakie inwestycje, zawarte w projekcie „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” otrzymał nasz grant?

Głównym przedsięwzięciami zaplanowanym w ramach projektu są:

 1. sporządzenie planu zagospodarowania ROD;

 2. zaprojektowanie, wykonanie i montaż 8 szt. tablic edukacyjno-informacyjnych;

 3. zakup rębaka spalinowego;

 4. modernizacja monitoringu (zamontowanie dodatkowych 4 szt. kamer);

 5. wykonanie nasadzeń roślin żywopłotowych wokół Domu Działkowca;

 6. zakup i montaż hotelu dla owadów zapylających;

 7. zakup i montaż karmnika dla ptaków.

Podkreślenia wymaga możliwość zakupu w ramach projektu rębaka spalinowego, który to jest odpowiedzią na problem utylizacji gałęzi i części roślin pozostających po zabiegach pielęgnacyjnych. Dzięki rębakowi zniknie problem składowania i utylizacji odpadów zielonych, pozostających po cięciu drzew i krzewów. Zamiast tego materiał pozostający po zrębkowaniu można będzie wykorzystać do kompostowania lub ściółkowania rabat, poprawiających wilgotność gleby i chroniących ją przed erozją.

 

 1. Jak przebiegać będzie realizacja poszczególnych przedsięwzięć w naszym ROD?

Wymienione wyżej przedsięwzięcia będziemy realizować zgodnie z harmonogramem prac załączonym do umowy
o powierzenie grantu, zawartej z Oddziałem Regionalnym ARiMR w Szczecinie. Wszystkie prace planujemy zakończyć do 31 lipca 2023 r.

Prezes Zarządu ROD

Leopold Ochalik

 

Zapytanie ofertowe nr 2/G/23 – Plan zagospodarowania ROD

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Typ projektów 2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, Tytuł projektu: Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych

 Logo

Zapytanie ofertowe nr 2/G/23 – Plan zagospodarowania ROD

   PZD ROD „Pionier” w Choszcznie zainteresowany jest wykonaniem opracowania planu zagospodarowania ROD; w ramach konkursu grantowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

PZD ROD „Pionier” zaprasza do składania ofert na wykonanie opracowania planu zagospodarowania ROD.

Ofertę w postaci podpisanego skanu należy złożyć za pośrednictwem poczty
e-mail na adres 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Termin na złożenie oferty upływa w dniu 21 lutego 2023r.

Treść zapytania ofertowego i pozostałych załączników jest do pobrania po kliknięciu w poniższe przyciski.

Zapytanie ofertowe - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Oświadczenie Grantobiorcy - pobierz

Klauzula RODO - pobierz

                                                                                                                                                  Prezes Zarządu ROD

                                                                                                                                                      Leopold Ochalik

 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem