ROD Pionier w Choszcznie

tel.: 501 937 096

e-mail: choszczno.pionier@gmail.com

Dalsza ekspansja kleszczy

Wydawałoby się, że okres zmasowanego ataku kleszczy mamy już za sobą, tymczasem od połowy sierpnia do końca listopada trwa druga faza szczytu aktywności kleszczy, które w tym czasie osiągją swoją  dojrzałość.

Kleszcze należą do rodziny pajęczaków i spotkać je można we wszystkich miejscach zalesionych: parkach, lasach, ale też w zaroślach. Lubują się one w miejscach wilgotnych i ciepłych. Kleszcze dzielą się na pospolite oraz łąkowe. Oba rodzaje kleszczy w miesiącach jesiennych wchodzą w etap przeobrażenia z larwy w tzw. nimfy, więc potrzebne jest im pożywienie (czyt krew). Właśnie dlatego w IV kwartale roku żerują agresywniej niż zwykle.

Prace wykonane przez Zarząd w 2017r

PRACE WYKONANE PRZEZ ZARZĄD W MIESIĄCU LIPCU

Lp.

Treść przedsięwzięcia

Wykonawca

Data realizacji

Czas pracy

1.       

Prace przy przyłączaniu studni do sieci wodociągowej ogrodu

Pan Szymański, Telatyński Raszke

01.07

6h

2.       

Dokonano komisyjnego odbioru studni głębinowej oraz zakończono opracowanie dokumentacji w zakresie remontu studni

Pan Szymański, Raszke, Nizio, Telatyński

06.07

1h

3.       

Opracowano wezwania do zapłaty oraz informację dla działkowców o wszczęciu procedury pozbawienia działek

Pan Telatyński,

Pani Bartczak

07.07

1h

4.       

Pomalowano 4 bramy

Pan Petkiewicz

06.07

4h

Pan Galiński i Frydrych

07-10.07

6h

Pan Oś z rodziną

09-10.07

12h

Pan Szymański

Janiszewski

11.07

3h

Czytaj więcej: Prace wykonane przez Zarząd w 2017r

Sprzedaż ogródka działkowego bez PIT-11

Sprzedaż ogródka działkowego bez PIT

Wtorek, 11 lipca 2017 r.

To już niemal pewne. Fiskus nie pobierze podatku dochodowego od zbycia altanki, drzew czy krzewów, jeżeli od ich wzniesienia i zasadzenia minęło pół‚ roku.

Osoby, które już zapłaciły PIT, będą mogły go odzyskać. Korzystne dla podatników stanowisko fiskusa potwierdza wydana w zeszłym tygodniu przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacja indywidualna (nr 0115-KDIT2-1.4011.97.2017.1.KW). Nie została jednak jeszcze opublikowana w bazie Ministerstwa Finansów.

Do niedawna dyrektor KIS prezentował inne stanowisko. Uważał, że podatnik sprzedaje jedynie prawo własności do nasadzeń, obiektów i urządzeń na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Dlatego, jego zdaniem, działkowiec uzyskuje przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT. W związku z tym domagał się wykazania go w zeznaniu podatkowym wraz z innymi przychodami i rozliczenia według skali podatkowej (18 i 32 proc.).

Czytaj więcej: Sprzedaż ogródka działkowego bez PIT-11

Administracja danymi osobowymi w ROD

INFORMACJA

ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922.) informuję, że administratorem danych osobowych jest Rodzinny Ogród Działkowy "PIONIER" w Choszcznie z siedzibą przy ul. Fabrycznej, 73-200 Choszczno reprezentowane przez Prezesa Zarządu, który przetwarza dane w celach realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Administrator danych, może udzielać informacji dotyczących danych osobowych osób, których dane dotyczą uprawnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli  przetwarzania danych, w oparciu o art. 32 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy.

Przepisy prządkowe

WYCIĄG Z REGULAMINU  ROD -Warszawa 2015r

 PRZEPISY PORZĄKOWE

§ 67

Działowiec obowiązany jest:

 1. Dbać o estetyczny wygląd działki i ROD.
 2. Nie zakłócać spokoju sąsiadom.
 3. Utrzymywać w czystości drogi, aleje oraz rowy melioracyjne:
 • 1) na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach;
 • 2) na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

§ 68

Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się:

 1. Zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami, w tym pochodzącymi z działki, np. gałęzie, chwasty.
 2. Wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych.
 3. Gromadzenia i przechowywania na działce przedmiotów niepotrzebnych do uprawy (korzystania z działki), a obniżających jej estetyczny wygląd, a także wszelkich odpadów, w tym nie pochodzących z działek.
 4. Stawiania szop, komórek, toalet wolnostojących itp.
 5. Spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych.
 6. Wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD.
 7. Parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD.
 8. Mycia i naprawiania na terenie ROD - także na miejscach postojowych - wszelkich pojazdów mechanicznych.
 9. Polowania, detonowania petard i innych ładunków wybuchowych oraz strzelania z wszelkiej broni, w tym także z pneumatycznej, na terenie ROD.
 10. Wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce.
 11. Naruszania, zmieniania infrastruktury ogrodowej, a w szczególności budowania bram i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym.
 12. Sadzenia, a także usuwania drzew i krzewów na terenach ogólnych ROD.
 13. Prowadzenia na działce uprawy jednorodnej o charakterze produkcyjnym.

Czytaj więcej: Przepisy prządkowe

Podkategorie