ROD Pionier w Choszcznie

                                                       

 

Prawomocny wyrok za groźby karalne wobec Prezesa ROD

Prawomocny wyrok za groźby karalne wobec Prezesa ROD

Uprzejmie informuję, że Pan J.K., nielegalnie zamieszkujący na terenie ROD,
w dniu 05 października 2021 r., na terenie ROD, poprzez inną osobę, groził mi pozbawieniem życia i zdrowia, która to groźba wzbudziła we mnie uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona.

Sąd Rejonowy w Choszcznie uznał winnym Pana J.K. popełnienia czynu z art. 190 § 1 kk i za to wymierzył karę 3 (trzech) miesięcy ograniczenia wolności, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym.

Nadto Sąd orzekł wobec oskarżonego zakaz zbliżania się do mnie na odległość mniejszą niż 10 metrów na okres 1 (jednego) roku oraz kwotę 500 (pięciuset) zł tytułem zadośćuczynienia za doznana krzywdę wyrządzoną przestępstwem.

Wyrok w powyższej sprawie jest prawomocny, gdyż Sąd Okręgowy w Szczecinie nie przychylił się do apelacji Pana J.K.

Aktualnie toczy się przeciwko Panu J.K. sprawa o opuszczenie i zwrot zajmowanej działki.

 

                                                                                                                Prezes Zarządu ROD

                                                                                                                    Leopold Ochalik

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem